Trasy piesze i rowerowe

Pieszo lub rowerem po najpiękniejszych szlakach w pobliżu Dworu Dobarz.

SZLAK TRZCIANNE (PĘTLA) - 20,5 km (znak żółty) dostępny także dla turystyki rowerowej prowadzi poprzez malownicze krajobrazy pól i kompleksów leśnych. Na trasie malownicze fragmenty torfowiska wysokiego. 

SZLAK LASKOWIEC- BARWIK (znak zielony) 36km- szlak o bradzo wysokich walorach przyrodniczych

SZLAK GUGNY - BARWIK - 9,5 km (znak czerwony)- szlak umiarkowanie trudny

PODLASKI SZLAK BOCIANI (Jednolite znaki czerwone) ,szlak rowerowy. Prowadzi przez najcenniejsze rejony przyrodnicze Polski. Łączy wszystkie parki narodowe na Podlasiu(Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski), przechodzi przez Puszczę Augustowską, Suwalski Park Krajobrazowy, a kończy się w Stańczykach. Na trasie zabytki Suraża, Tykocina, Osowiec -Twierdzy, Krasnegoboru, Wigier, zabytkowy Kanał Augustowsk oraz liczne tu jeszcze drewniane budownictwo ludowe.Przechodzi przez region pogranicza, w którym od wieków ścierały się wpływy różnych państw, kultur i religii.

SZLAK WIZNA LIPSK - 130,7 km (znaki niebieskie) Szlak poza odcinkami Jagłowo-Rutkowszczyzna i Kamienna Stara-Suszalowo, nadaje się do turystyki rowerowej. Szlak ten przebiega przez Strękową Górę gdzie znajduje się schron bojowy legendarnego Kapitana Raginisa "we wrześniu 1939r Polska kompania piechoty broniła tutaj pod jego dowództwem przeprawy przez Narew, mając za przeciwnika Korpus Pancerny Guderiana w sile ponad 30 tys. żołnierzy". Za wsią Laskowiec wchodzi w granicę BPN na tzw. "Carską Drogę". Na tzw. "Długiej Luce" znajduje się ścieżka edukacyjna z której możemy przyjżeć się torfowisku nieskiemu. Dwa kilometry dalej znajduje się wieża widokowa z której rozciągają się widoki na tereny Bagna ławki. Szlak ten przechodzi przy Dworze Dobarz.