Ścieżki przyrodnicze

Ścieżka przyrodnicza "LAS"

długość 2km . 14km od Dobarza rozpoczyna się w Osowcu Twierdzy przy siedzibie BPN.

Ścieżka przyrodnicza "KŁADKA"

-2,2km (14km od Dobarza rozpoczyna się w Osowcu Twierdzy przy kanale Rudzkim (2,2km) Prowadzi przez tereny zalewowe Biebrzy. W trakcie wędrówki drewnianą kładką mamy okazję zaobserwować kępy turzyc - roślin charakterystycznych dla torfowisk niskich, znoszących długotrwałe podtopienia.

Ścieżka przyrodnicza "Wokół Fortu IV" Twierdzy Osowiec

4,5km (7km od Dobarza) . Spacer tą trasą umożliwia zapoznanie się z historią i wyglądem Fortu IV Twierdzy Osowiec. W ruinach koszar pozostałych po wysadzeniu w czasie I wojny światowej, powstały stalaktyty, czyli nacieki wapienne przyrastające z góry do dołu.

Ścieżka przyrodnicza "BARWIK"

- długość 2,8 km (przy Dobarzu). Na trasie znajduje się platforma widokowa. Doskonała do obserwacji toków dubeltów oraz innych ptaków gniazdujących i żerujących na bagnach  (orliki, bieliki, sowa błotna). Na jednym ze wzniesień jest wieża z której można podziwiać Dolinę Biebrzy i miejscowości położone na przeciwległym wysokim brzegu.

Ścieżka przyrodnicza "GROBLA HONCZAROWSKA"

- 4,2 km, ok. 6km od Dobarza. Zaczyna się przy carskiej drodze, prowadzi w głąb torfowisk, w kierunku biebrzy, po drodze usypanej wśród bagien.Obok różnego rodzaju wierzb rosną tu także gatunki drzew liściastych: dęby,jesiony,topole i brzozy . W tych zaroślach i na grądzikach mineralnych dogodne warunki do życia znalazły borsuki,jenoty i lisy. Rowy wzdłuż drogi zasiedliły bobry.

Ścieżka przyrodnicza "DŁUGA LUKA"

-ok. 400m. Prowadzi po drewnianej kładce przy carskiej drodze z panoramą na największe w Dolinie Biebrzy ciągnące się po horyzont Bagno Ławki. Tu występuje największa populacja wodniczki, niwielkiego i rzadkiego ptaka zamieszkującego turzycowiska.