Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce.Powstał w 1993 roku, a znajduje się w województwie podlaskim.

Jego walorem krajobrazowym jest szeroka dolina o charakterze naturalnym w silnie meandrującą rzeką Biebrzą, z największym zespołem w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Zachowała się tutaj unikatowa mozaika i strefowość siedlisk mokradłowych, a dzięki ekstensywnemu rolnictwu przetrwały rzadkie, i ginące w kraju oraz Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Pozyskanie siana i wypas bydła, prowdzony zgodnie z rytmem natury,sprawiły, że można między innymi oglądać tu orlika grubodziobego (100% populacji polskiej). Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i Europie Srodkowej ostoi ptaków wodno- błotnych. Ptasim symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest batalion, a królem mokradeł - łoś.

Bez  względu na porę roku dolina Biebrzy ma do zaoferowania coś wyjątkowego. To niezwykła , pierwotna przyroda, ale też ekoturystyka i dobrze zachowana kultura lokalna : tradycje, język , architektura.