BEZPIECZNY HOTEL – BEZPIECZNY GOŚĆ
#BEZPIECZNEPOWROTY

SZANOWNI PAŃSTWO

W obliczu tak trudnego wyzwania jakim jest koronawirus (SARS-CoV-2), przed jakim stanęliśmy my wszyscy, pragniemy poinformować, że na bieżąco monitorujemy doniesienia dotyczące SARS-CoV-2 i dynamicznie zmieniającą się sytuację przez niego wywołaną. Bezzwłocznie wdrożyliśmy środki ostrożności, w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu w naszym hotelu. A także przygotowaliśmy pełną listę konkretnych działań obejmujących wszystkie obszary w hotelu. Sprawdź poniżej.

I. RECEPCJA

 • Gościu – pamiętaj- jeżeli jesteś chory przełóż swój pobyt – w przypadku gdy pojawisz się w Hotelu z objawami choroby, Hotel zastrzega sobie prawo do nie zameldowania Ciebie
  z zachowaniem zadatku.
 • Badanie temperatury i wprowadzenie oświadczenia dla Gości dot. stanu zdrowia (pod rygorem braku możliwości zakwaterowania w przypadku odmowy).
 • Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek/ przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 • Pracownik recepcji co godzinę lub w zależności od natężenia ruchu dokonuje dezynfekcji lady recepcyjnej, telefonów, klawiatury i myszki.
 • Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali, kluczy pokojowych, itp. 
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji i wyznaczenie miejsca do oczekiwania. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce. Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 2 Gości (ewentualnie rodzina 2 plus 2).
 • Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym, przy restauracji oraz innych kluczowych miejscach.
 • Informowanie Gości  o  wprowadzonych procedurach obowiązujących w hotelu (wręczenie Gościom procedury bezpieczeństwa, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi być potwierdzone podpisem Gościa).
 • Istnieje możliwość zakupu jednorazowej maseczki ochronnej w recepcji.
 • Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.
 • Ze względu na wzmożone procedury bezpieczeństwa związane ze sprzątaniem pokoi doba hotelowa będzie od godziny 16:00 do godziny 11:00.

II. POKOJE i CZĘŚCI PUBLICZNE

 • Pokoje są regularnie wietrzone, ozonowane i dodatkowo odświeżane tuż przed przyjazdem Gości.
 • W związku z ograniczaniem bezpośredniego kontaktu pracowników z Gośćmi, sprzątanie dzienne odbywa się na życzenie klienta.
 • Jeśli potrzebują  Państwo wymiany ręcznika, wyniesienia śmieci czy uzupełnienia innych niezbędnych rzeczy prosimy o o informację w recepcji.
 • Wszystkie czynności będą wykonywane pod nieobecność Gości w pokoju.
 • W przestrzeniach publicznych umieściliśmy instrukcje nt. zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Części wspólne – korytarze i toalety poddawana są cogodzinnej dezynfekcji.

III. RESTAURACJA (DZIAŁAJĄCA W OGRANICZONYM ZAKRESIE)

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji.
 • Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracji
 • Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, ławek, porcelany,  tac, karty menu, itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.
 • Stosowanie przez pracowników restauracji, barów, maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 • Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.

IV. POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE ORAZ SALE KONFERENCYJNA

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w częściach wspólnych.
 • Szczegółowa dezynfekcja i ozonowanie  raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sale konferencyjne itp.
 • Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu.
 • Wietrzenie, regularna dezynfekcja pomieszczeń oraz sali konferencyjnej, a także wszystkich sprzętów w sali konferencyjnej.
 • Stosowanie niezbędnych zasad zachowania bezpiecznych odległości w sali konferencyjnej.

V. PRACOWNICY

 • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 • Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, szatniach.
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Przebywanie  w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

VI. OGÓLNE

 • Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
 • Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.
 • Systematyczna kontrola realizacji KODEKSU przez Właścicieli.

Drodzy Goście!

Dbamy o naszych Gości i pracowników, wprowadzając te wszystkie dodatkowe środki w celu zapewnienia im możliwie najlepszego samopoczucia i zachowania maksymalnego bezpieczeństwa. Nasi pracownicy zostali poinformowani o wytycznych zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia i lokalne władze zdrowotne. Informujemy naszych Gości i pracowników o istniejących rozporządzeniach i proponowanych nowych rozwiązaniach.

Z wyrazami szacunku

Renata i Dariusz Dworakowscy

Właściciele 

Dworu Dobarz

 

Przydatne informacje

Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl w celu uniknięcia nieprawdziwych informacji.
Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/

Pin It on Pinterest